Anno 1800 per la vischnaunca da S. Barclamiu (24-08)

1. Ei vegniu fatg vischnaunca pervia dil cargar ad alp ed ei cul pli maun pigliau il pli da buca cargar per sis onns.

NB. Ariguard alps da Surpalits e Maighels ha la vischnaunca salvau tier sesezza per dus onns cun l’obligaziun da metter si in arvè da zachins N. 50 sin la biestga d’armal.

2. Da quei temps sesanflava la malsogna dils peis e dalla bucca denter la s.h. biestga en certs loghens. E sin quei ha la vischnaunca era concludiu, che ton ils sauns sco ils malsauns, dueien star sin lur circuit e quei sut peina da castitg dalla municipalitad ch’era da quei temps, sco era sut castitg d’in obercheit, sch’ei duess vegnir midau.

3. Ei vegniu anflau per bien da far ina processiun a Selva/Maria Helf enstagl da quella da Sogn Gottard ed era sut il medem castitg.

1800 Tujetsch Sogn Barclamiu

1800 - Igl ei gl'emprem protocol - mo deplorablamein resta ei tier in sulet. Per 1838 cuntinueschan ils protocols e quei quasi regularmein. Quei emprem protocol ei nudaus el cudisch Rodel da castitgs che porta la numera 9.1.

placi-speschaPader Placi a Spescha - igl emprem historiograf dalla val. El ha descret detagliadamein la Val Tujetsch digl onn 1805. Spescha - Pader Baseli
Pader Baseli Berther ha cuntinuau. Sia lavur historica.   Ovras I + Ovras II

UoppenHendry La historia e genealogia dalla schlatteina Hendry da Tujetsch. Il cudisch!

Contact

Tarcisi Hendry
Via Dentervitgs 3
7188 Sedrun
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

     WappenTujetsch
  Vischnaunca Tujetsch

     pleiv
        Pleiv Tujetsch

0341.jpg